POČÚVANIE

Porozumenie cudzieho jazyka prichádza po hodinách napočúvania. Treba sa obklopiť angličtinou – to je to tajomstvo. Pozeraj filmy, seriály, televízne diskusie, počúvaj audioknihy... Hlavne, aby to bolo na tému, ktorá ta baví. Podobne ako pri čítaní bude tvoj záujem fungovať ako nenahraditeľný motivátor.


VIDEO


Pre začiatočníkov to môže znieť extrémne náročne, pretože počet zachytených slov za hodinu bude tri, obzvlášť pri britskom, austrálskom alebo škótskom prízvuku. Existujú však aplikácie s titulkami v jednoduchej angličtine aj s prepisom celého videa. Napríklad: FluentU , Mooveez.


Ak už si pokročilejší a zachytíš 50% – 70% filmu, seriálu, relácie, môžeš pomaly prejsť na neotitulkované verzie. Zapni si anglický kanál napríklad pri domácich prácach – aj keď sa na posluch nesústredíš stopercentne, slovíčka a výrazy sa ti uložia do pamäte. Uvidíš, že sa vynoria, zrovna keď ich budeš potrebovať v konverzácii.


Nájdi si šou so svojími obľúbenými celebritami: The Graham Norton Show, The Late Late Show with James Corden, The Ellen DeGeneres Show... Všetky sú na youtube.


Veľmi pomáha keď si popri počúvaní a pozeraní budeš zapisovať slovíčka a celé frázy, ktoré sa ti zapáčia. Opakuj si ich nahlas, aby si vedel,-a, ako tvoj hlas znie v angličtine.


Aplikácie a na pozeranie filmov/seriálov: Stremio, Crackle, Viewster, SnagFilms.


AUDIO


Dobré sú aj audioknihy. Majú dva hlavné plusy: sú lacnejšie ako klasické knihy (niektoré sa ti pošťastí stiahnuť aj zadarmo) a pri naberaní slovnej zásoby hneď počuješ aj správnu výslovnosť. Pohodlné je stiahnúť si aplikáciu do mobilu, a počúvať audioknihy napríklad počas ciest, zapisovať si slovíčka a robiť poznámky.


...alebo si nájdi podcast na počúvanie, tie sú zase dostupné napríklad na Spotify.


Aplikácie: AudioBooks, Penguine Audiobooks, LibriVox, Audible, OverDrive Stránky: Thought Audio.com, StoryNory.com, LightUpYourBrain.com


LISTENING

Complete understanding and comprehension of a foreign language comes after hours of listening to it. The secret to that - surround yourself with English. Watch movies, serials, TV talk shows, listen to audiobooks, etc., and make sure that it is a topic that really interests you. As with the reading skill, your interest will act as an irreplaceable motivator.


VIDEO


For beginners, this may sound extremely demanding because the number of words captured per hour will be three, especially with the British, Australian or Scottish accent, but watch videos and films with subtitles. In this case, there are applications that are specifically subtitled for elementary English learners and that include the transcript of the whole video, too. For example: FluentU, Mooveez.


For those more advanced who capture 50% - 70% of movies, serials, lectures, etc., just move slowly towards the nonsubtitled versions. Turn on the English TV channels when doing your home chores or during other activities. Even if you don’t focus 100%, certain words and expressions will stick in your memory, and they may come up surprisingly once speaking in English.


Find the talk show with your favorite celebrities: The Graham Norton Show, The Late Late Show with James Corden, The Ellen DeGeneres Show... They are available on youtube.


In addition to watching, it is good to write down new vocabulary, and the whole phrase that captures your attention. Repeat them out loud so that you know how your voice sounds in English.


Apps to watch movies/series: Stremio, Crackle, Viewster, SnagFilms.


AUDIO


Another option is listening to audiobooks. Audiobooks have two main advantages, they are cheaper than paper books (sometimes even for free) and at the same time as acquiring new vocabulary, you also hear the correct pronunciation. If you download the app to your cell phone, you can enjoy listening to books while travelling and write down new vocabulary or phrases.


…or find a podcast to listen to. These are available also on Spotify.


Apps : AudioBooks, Penguine Audiobooks, LibriVox, Audible, OverDrive Websites: Thought Audio.com, StoryNory.com, LightUpYourBrain.com.